Make your own free website on Tripod.com
Misi

"Unit Latihan Perhutanan bertanggungjawab untuk melahirkan tenaga kerja yang unggul melalui program-program latihan yang komprehensif dan bersepadu selaras dengan wawasan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia untuk diiktiraf sebagai sebuah agensi terunggul dalam pengurusan hutan tropika secara berkekalan".

Objektif

Teras Kedua Dalam Misi Nasional 2006 - 2020

"Meningkatkan keupayaan pengetahuan,

kreativiti dan inovasi negara serta memupuk

'minda kelas pertama'.

Kejayaan masa hadapan bergantung kepada

mutu modal insan yang dimiliki,

bukan sahaja dari segi intelek

tetapi juga keperibadian"

Petikan Ucapan :

Y.A.B. Dato' Seri Abdullah Hj Ahmad Badawi

Perdana Menteri Malaysia

"Pembentangan Rancangan Malaysia ke 9 di Parlimen pada 31 Mac, 2006"


[ Laman Utama | Sejarah | Misi dan Objektif | Piagam Pelanggan |
| Latihan Dalam Perkhidmatan | Sekolah Perhutanan Kepong | | Peperiksaan |
| Pusat Latihan Perhutanan Terengganu | Kemudahan | E-mel ]