Make your own free website on Tripod.com

Pusat Latihan Perhutanan Terengganu


Latar Belakang

Pusat Latihan Perhutanan Terengganu telah ditubuhkan pada tahun 1973. Tapak Pusat Latihan ini seluas 8 hektar terletak di Kampung Teris, Hulu Terengganu iaitu lebih kurang 50 kilometer daripada bandar Kuala Terengganu. Untuk tujuan latihan, Kerajaan Negeri Terengganu telah memperuntukan kawasan seluas 6,338 hektar di Hutan Simpan Bukit Kesing dan Hutan Simpan Ulu Setiu. Tujuan utama pusat ini ditubuhkan adalah untuk melatih para belia terutamanya belia bumiputera yang berminat di bidang pembalakan untuk menampung pekerja-pekerja mahir di bidang tersebut selaras dengan Dasar Ekonomi Baru.

Selaras dengan perkembangan semasa dalam sektor perhutanan, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) telah merangka rancangan pembangunan sumber manusia bagi tempoh 1995 - 2005. Sehubungan dengan itu Pusat Latihan ini akan menjalankan kursus-kursus persijilan untuk memastikan matlamat JPSM bagi melaksanakan pengurusan hutan secara berkekalan dicapai.

Kursus-kursus Yang Ditawarkan

Pusat Latihan ini menganjurkan 7 jenis kursus seperti berikut:-

1.     Kursus Mensurasi Hutan

Kandungan Kursus

Jangkamasa Kursus

2.     Kursus Penyediaan Peta Stok Untuk Mengusahasil Hutan

Kandungan Kursus

Jangkamasa Kursus

3.     Kursus Pengendalian Jentera Berat

Kandungan Kursus

Jangkamasa Kursus

4.     Kursus Bancian Hutan Selepas Tebangan (Post-F Inventory)

Kandungan Kursus

Jangkamasa Kursus

5.     Kursus Rancangan Mengusahasil Hutan

Kandungan Kursus

Jangkamasa Kursus

6.     Kursus Spesifikasi Jalan Hutan Untuk Kontraktor

Kandungan Kursus

Jangkamasa Kursus

7.     Kursus Teknik Tebangan Berarah

Kandungan Kursus

Jangkamasa Kursus

Syarat-syarat Yang Diperlukan

Calon-calon hendaklah:

Yuran Pengajian

Yuran Pengajian akan dikenakan mengikut kursus yang dipohon. Kadar yuran akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

Asrama

Pusat ini adalah sebuah institusi berasrama penuh yang menawarkan tempat kediaman (dormitory) kepada semua pelatih. Pelatih-pelatih dimestikan tinggal di asrama semasa menjalani kursus.

Hal-ehwal Pelatih

Pelatih-pelatih boleh mendapatkan perkhidmatan kesihatan di Pusat Kesihatan Besar Tengkawang, kira-kira 2km dari Pusat Latihan ini.

Sijil Kursus

Semua pelatih yang mengikuti kursus dan lulus peperiksaan/ujian yang ditetapkan akan menerima sijil kursus masing-masing.

Borang Permohonan

Mereka yang berminat untuk menghadiri kursus yang dianjurkan oleh Pusat ini bolehlah mendapatkan maklumat lanjut dari:

Pengetua,
Pusat Latihan Perhutanan Terengganu,
Peti Surat 4,
21700 Kuala Berang,
TERENGGANU.


No. Tel : 09-6661792
No. Fax : 09-6661795
E-mel : plptjpsm@tm.net.my


Diantara Pengetua-pengetua yang telah berkhidmat di PLPT ialah:

  1. Encik Amir bin Idris (1978 - 1980)
  2. Encik Salim bin Ali (1981 - 1983)
  3. Encik Abdul Hamid bin Din (1984 - 1985)
  4. Encik Ibrahim bin Ismail (1986 - 1990)
  5. Encik Ismail bin Talib (1991 - 1993)
  6. Encik Ng Hoe Tat (1994 - 1998)
  7. Encik Mohd. Suhaimi bin Mohd. Kurdi (1999 - 2002)
  8. Encik Mohd. Radhi bin Chu Abdullah (2003 - Mei 2005)
  9. Encik Mohd. Najib bin Hashim(Mulai Jun 2005 - Sekarang)

Program Kursus dan Latihan PLPT Tahun 2006

A. Kursus Pengusahasilan Hutan

Bil.
Nama Kursus
Tarikh
1.
Kursus Teknik Tebangan Berarah (5 Hari)
Januari (Terengganu)
Februari (Pahang)
Mac (Perak & Kedah)
April (N.Sembilan & Johor
Mei (Pahang & Selangor)
Jun (Kelantan & Terengganu)
Julai (Perak & Kedah)
Ogos (Johor)
September (Pahang & Kelantan)
dan November (Pahang)

2.
Kursus Pengendalian Gergaji Berantai

06 - 10 Februari
dan 10 - 15 Julai, 2006

3.
Kursus Memanjat dan Memangkas Pokok
06 - 11 Mac
dan 21 - 26 Ogos, 2006

4.
Kursus Pengendalian Jentera Berat I
17 - 22 April
dan 11 - 16 September, 2006
5.
Kursus Pengendalian Jentera Berat II
15 - 20 Mei
dan 06 - 11 November, 2006
6.
Kursus Perancangan Pembinaan Jalan Hutan
12 - 17 Jun
dan 04 - 09 Disember, 2006


B. Kursus Pembangunan Hutan

Bil.
Nama Kursus
Tarikh
1.
Kursus Asas Pemetaan & Ukuran Tanah
23 - 27 Januari
dan 24 - 28 Julai, 2006

2.
Kursus Dendrologi dan Mensurasi Hutan

03 - 08 April
dan 20 - 24 November, 2006

3.
Kursus Penyediaan Peta Stok (Tanda Pokok)
20 - 24 Mac
dan 04 - 09 September, 2006

4.
Kursus Penandaan Pokok Swasta
20 - 24 Februari
dan 14 - 18 Ogos, 2006
5.
Kursus Bancian Hutan Sebelum Tebangan (Pre-F)
15 - 19 Mac
dan 03 - 07 Julai, 2006
6.
Kursus Bancian Hutan Selepas Tebangan (Post-F)
19 - 23 Jun
dan 06 - 10 November, 2006

[ Laman Utama | | Sejarah | | Misi dan Objektif | | Piagam Pelanggan |
| Sekolah Perhutanan Kepong | | Peperiksaan | | Latihan Dalam Perkhidmatan |
| Pusat Latihan Perhutanan Terengganu | | Kemudahan | | E-mel ]