Make your own free website on Tripod.com
Latihan Dalam Perkhidmatan
Pengenalan

Latihan Dalam Perkhidmatan untuk semua kategori pegawai dan kakitangan adalah merupakan aspek pengurusan yang terpenting bagi menjayakan Program Pembangunan Sumber Manusia di Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM). Objektif utama program latihan dalam perkhidmatan JPSM adalah untuk meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pegawai dan kakitangan di dalam berbagai bidang dan deskripsi kerja bagi mencapai hasrat JPSM mengurus hutan berpandukan Konsep Pengurusan Hutan Secara Berkekalan.


Berasaskan Rancangan Pembangunan Sumber Manusia Tahun 1995 - 2005 dan Rancangan Korporat Tahun 2001 - 2005, diantara bidang latihan yang ditawarkan oleh Unit Latihan Perhutanan, Kepong adalah seperti berikut:

Semua kursus-kursus subjek perhutanan yang dikendalikan oleh Unit Latihan Perhutanan Kepong adalah menggunakan kepakaran di kalangan pegawai-pegawai JPSM. Walau bagaimanapun, bagi kursus-kursus generik, serta bidang-bidang yang berkaitan bantuan dan kerjasama institusi-institusi latihan seperti INTAN, ILKAP, Universiti Putra Malaysia (UPM), FRIM, MTIB, PDRM, PERHILITAN serta lain-lain agensi yang berhubungan turut juga diperolehi.Borang Permohonan

Borang Permohonan Bagi Mengikuti Kursus/Latihan Perhutanan : Borang Kursus/Latihan Perhutanan
(Sila Klik Dan Cetak Borang Tersebut)


Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan.

Program Latihan Dalam Perkhidmatan Tahun 2006
Di Unit Latihan Perhutanan, Kepong

A. Subjek Perhutanan

Bil.
Nama Kursus
Tarikh
1.
Kursus Pemandu Pelawat/Interpreter Hutan Lipur
11 - 15 Julai dan 02 - 06 Oktober, 2006

2.
Kursus Pengenalan Mesin/Peralatan dan Prosedur Permohonan Industri Berasas Kayu

17 - 22 April dan 15 - 18 Ogos, 2006

3.
Kursus Pengamatan Fenologi Pokok
18 - 20 April, 23 - 25 Mei,
dan 25 - 27 Julai, 2006

4.
Kursus Jurulatih Memanjat Pokok
03 - 06 Julai, 2006
5.
Kursus Tapak Semaian dan Pembiakan Tampang
25 - 28 September, 2006
6.
Kursus Asas Pengenalan Pokok
08 - 11 Mei, 2006

7.
Kursus Asas Pengecaman Kayu Untuk Swasta
04 - 07 September, 2006
8.
Kursus Asas Lanskap
05 - 08 Jun, 2006
9.
Kursus Pengecaman Tumbuhan Ubat-ubatan, Cendawan, Orkid, Paku Pakis dan Palma
18 - 21 September, 2006
10.
Kursus Pengecaman Rotan, Buluh, Pokok Buah-buahan Hutan dan Haiwan berkaitan
19 - 22 Jun, 2006
11.
Kursus Pengurusan Kawasan Tanah Lembap Dan Hutan Paya Gambut Secara Berkekalan
08 - 10 Mei, 10 - 12 Julai,
11 - 13 September dan 13 - 15 November, 2006


B. Subjek Generik

Bil.
Nama Kursus
Tarikh
1.
Kursus Pembinaan Imej dan Kepimpinan
13 - 16 Mac, 24 - 27 April, 15 - 18 Mei,
12 - 15 Jun dan 04 - 07 Julai, 2006

2.
Kursus Penyiasatan dan Intipan Untuk Renjer Hutan dan Pengawas Hutan
07 - 10 Ogos, 21 - 24 Ogos,
04 - 07 September dan 18 - 21 September, 2006

3.
Kursus Bahasa Inggeris
Ada (setiap bulan)
4.
Kursus Fotografi (Asas)
14 - 15 Ogos, 2006
5.
Kursus Fotografi (Lanjutan)
25 - 26 September, 2006

6.
Kursus Motivasi
24 November, 2006
7.
Kursus Ikhtiar Hidup Di dalam Hutan
29 Mei - 04 Jun, 2006
8.
Kursus Pengendalian Peralatan GPS Total Station
06 - 10 Februari & 20 - 24 Februari (Modul 1)
06 - 10 Mac (Modul 2), 20 - 24 Mac (Modul 3)
dan 03 - 07 April (Modul 4), 2006
9.
Kursus Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
21 - 23 Ogos, 2006
10.
Taklimat Pengenalan Mengenai Multilateral Environmental Agreements (MEAs) dan Perjanjian Perdagangan Serta Kepentingan, Implikasi dan Lessons Learned Kepada Negara
04 April, 2006
11.
Taklimat Mengenai ITTA/ITTO
04 April, 2006
12.
Taklimat Mengenai UNFCCC dan CITES
06 Jun, 2006
13.
Taklimat Mengenai CBD dan RAMSAR
08 Ogos, 2006
14.
Taklimat Mengenai ASOF dan WTO
03 Oktober, 2006


C. Kualiti

Bil.
Nama Kursus
Tarikh
1.
Taklimat Mengenai Kriteria & Petunjuk Bagi Pensijilan Pengurusan Hutan (MC & I - 2002) dan MS ISO 9001:2000
03 - 07 April, 17 - 21 April,
08 - 12 Mei, 22 - 26 Mei,
05 - 09 Jun, 19 - 23 Jun,
03 - 07 Julai, 17 - 21 Julai,
15 - 18 Ogos dan 22 - 25 Ogos, 2006


D. Teknologi Maklumat

Bil.
Nama Kursus
Tarikh
1.
Kursus Sistem Maklumat Geografi Perhutanan - Daftar Kompartmen (SMGP - CR)
06 - 09 Februari, 2006

2.
Kursus Asas GIS

06 - 09 Mac dan 13 - 16 Mac, 2006

3.
Kursus GPS untuk GIS
09 - 11 Mei dan 16 - 18 Mei, 2006

4.
Kursus Lanjutan GIS (ARCVIEW 3.X EXTENSION)
12 - 15 Jun dan 19 - 22 Jun, 2006
5.
Kursus Sistem Intergrasi Maklumat Perhutanan (SIMP) untuk Pengguna
23 - 25 Mei, 2006
6.
Kursus Asas Komputer
03 - 05 September dan 17 - 19 September, 2006

7.
Kursus Penyelenggaraan Komputer
11 - 12 April dan 22 - 23 Ogos, 2006
8.
Kursus GIS - RS Untuk Perhutanan
26 Jun - 07 Julai, 2006

9.
Seminar Penggunaan Hyperspectral Untuk Operasi Perhutanan
07 September, 2006

10.
Kursus Sistem GIAM
22 - 26 April, Mei, Jun, Julai & Ogos, 2006

11.
Kursus Sistem FROMS
21 Ogos, 2006


[ Laman Utama | | Sejarah | | Misi dan Objektif | | Piagam Pelanggan |
| Sekolah Perhutanan Kepong | | Peperiksaan | | Latihan Dalam Perkhidmatan |
| Pusat Latihan Perhutanan Terengganu | | Kemudahan | | E-mel ]