Make your own free website on Tripod.com
Peperiksaan

Pelaksanaan

Unit Latihan Perhutanan juga bertanggungjawab mengendalikan peperiksaan perkhidmatan bagi Kumpulan Pengurusan & Profesional serta Kumpulan Sokongan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia.

Tujuan peperiksaan perkhidmatan adalah untuk pengesahan dalam perkhidmatan. Selain daripada Peperiksaan Dalam Perkhidmatan Unit Latihan juga mengendalikan Peperiksaan Khas untuk memasuki Skim Penolong Pemelihara Hutan, Skim Renjer Hutan & Skim Pengawas Hutan.


Jenis-jenis Peperiksaan Dalam Perkhidmatan

a.       Peperiksaan Perkhidmatan

 1. Pemelihara Hutan Gred G41.
 2. Penolong Pemelihara Hutan Gred G27 - 2 kali setahun.
 3. Pembantu Penyelidik Gred Q17 - 2 kali setahun.
 4. Pengajar Pembalak Gred G17 - 2 kali setahun.
 5. Renjer Hutan Gred G17 - 2 kali setahun.
 6. Pengawas Hutan Gred G11 - 2 kali setahun.

b.       Peperiksaan Khas

 1. Untuk memasuki Skim Perkhidmatan Penolong Pemelihara Hutan Gred G27 - 1 kali setahun.
 2. Untuk memasuki Skim Perkhidmatan Renjer Hutan Gred G17 - 1 kali setahun.
 3. Untuk memasuki Skim Perkhidmatan Pengawas Hutan Gred G11 - 1 kali setahun.

c.       Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan

  Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat anjakan gaji dan/atau bagi dipertimbangkan kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi.

  Kurikulum Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)

  Bil.
  Jawatan
  Tahap
  1.
  Pemelihara Hutan Gred G54
  TK6
  2.
  Pemelihara Hutan Gred G52
  TK5
  3.
  Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E48
  TK4
  4.
  Pemelihara Hutan Gred G48
  TK4
  5.
  Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E44
  TK3
  6.
  Pemelihara Hutan Gred G44
  TK3
  7.
  Penolong Pemelihara Hutan Gred G36
  TK4
  8.
  Renjer Hutan Gred G26
  TK4


   Sukatan Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)

   Bil.
   Jawatan
   Tahap
   1.
   Pemelihara Hutan Gred G41
   TK1
   TK2
   2.
   Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E41
   TK1
   TK2
   3.
   Penolong Pemelihara Hutan Gred G32
   Penolong Pemelihara Hutan Gred G27
   TK3
   TK1
   TK2
   4.
   Renjer Hutan G22
   Renjer Hutan Gred G17
   TK3
   TK1
   TK2
   5.
   Pengajar Membalak Gred G22
   Pengajar Membalak Gred G17
   TK3
   TK1
   TK2
   6.
   Pembantu Penyelidik Gred G22
   Pembantu Penyelidik Gred G17
   TK3
   TK1
   TK2
   7.
   Pelukis Pelan Gred J17
   TK1
   TK2
   8.
   Pengawas Hutan Gred G14
   Pengawas Hutan Gred G11
   TK3
   TK1
   TK2


   Jadual Peperiksaan

   1. Jadual Peperiksaan Perkhidmatan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Tahun 2007.
   2. Jadual Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Tahun 2007.
   3. Jadual Peperiksaan Khas Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Tahun 2007.


   Borang Permohonan Peperiksaan

   1. Borang Permohonan Menduduki Peperiksaan Perkhidmatan.
   2. Borang Permohonan Menduduki Peperiksaan Khas.
   3. Borang Permohonan Mengikuti Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan.

   Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan.

   [ Laman Utama | | Sejarah | | Misi dan Objektif | | Piagam Pelanggan |
   | Sekolah Perhutanan Kepong | | Peperiksaan | | Latihan Dalam Perkhidmatan |
   | Pusat Latihan Perhutanan Terengganu | | Kemudahan | | E-mel ]